Thông tin khuyến mãi

Xưởng dịch vụ Haxaco Kim Giang dành nhiều ưu đãi lớn cho khách hàng đưa xe vào xưởng.

Thông tin tuyển dụng

HAXACO KIM GIANG thông báo tuyển dụng 

Liên hệ: 04.3559 0350 phòng HCNS

Tin tức

Kết thúc 4 tháng đầu năm 2017, Mercedes-Benz vẫn dẫn đầu phân khúc xe sang tại thị trường