Thông tin khuyến mãi

Diễn ra từ ngày 3-29/07/2017, chương trình áp dụng cho khách hàng sở hữu xe du lịch Mercedes-Benz

Thông tin tuyển dụng

Vị trí Tuyển Dụng – Tư Vấn Bán Hàng

Số lượng 02 người

Tin tức

Trong 7 tháng đầu năm, doanh số trung bình của GLC là 200 xe/tháng, tương đương với việc cứ 4 t